Untitled Page
DWA Home Page  
 
Untitled Page

DAM SAFETY OFFICE

Forms

All forms are in PDF format except where indicated.

EPP E

Vital Information for Emergency Preparedness, 2012.

DW000A

Vorm vir die aansoek om uitstel vir die indiening van n Damveiligheidsvaluering verslag, June 2012.

Vorm vir die aansoek om uitstel vir die indiening van n Damveiligheidsvaluering verslag, June 2012 [doc]

DW000E

Form for the application for extension of time for the submission of a Dam Safety Evaluation Report, June 2012.

Form for the application for extension of time for the submission of a Dam Safety Evaluation Report, June 2012 [doc]

DW149E

Form for the Dam Safety Evaluation and Inspection Report of a Small Dam, 2012.

Form for the Dam Safety Evaluation and Inspection Report of a Small Dam, 2012. [doc]

DW149A

Vorm vir die Damveiligheids Evaluering en Inspeksie Verslag van 'n Klein Dam, 2012.

Vorm vir die Damveiligheids Evaluering en Inspeksie Verslag van 'n Klein Dam, 2012. [doc]

DW19A

Program / Vorderingsverslag vir die Implementering van die aanbevelings in n damveiligheidsinspeksieverslag, June 2016.
Program / Vorderingsverslag vir die Implementering van die aanbevelings in n damveiligheidsinspeksieverslag, June 2016. [docx]

DW19E

Programme / Progress report for the Implementation of the Recommendations of a Dam Safety inspection report, June 2016.
Programme / Progress report for the Implementation of the Recommendations of a Dam Safety inspection report, June 2016. [docx]

DW691E

Application form for approval as approved professional person for a specific task at a dam, April 2010.
Application form for approval as approved professional person for a specific task at a dam, April 2010. [doc]

DW691A & E

Application form for approval as approved professional person for a specific task at a dam, April 2010
Application form for approval as approved professional person for a specific task at a dam, April 2010. [doc]

DW691C

Application for an APP to be admitted to a different class [doc]

DWA691T

Application for approval as APP - Involvement at dams (Table) [Excel]

DW692A

Aansoek om klassifikasie van n voorgestelde nuwe dam of vergroting of verandering van n bestaande dam, April 2009. [Excel]

DW692E

Application form for the classification of a new dam, or enlargement or alteration of an existing dam, 2011. [Excel]

DW693A

Registrasie van n bestaande dam, April 2009. [Excel]

DW693E

Registration of an existing dam, 2011. [Excel]

DW694A

Aansoekvorm vir 'n lisensie om 'n kategorie I-dam te bou, te verander of te vergroot ingevolge hoofstuk 12 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasie 5.1 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, March 2005.
Aansoekvorm vir 'n lisensie om 'n kategorie I-dam te bou, te verander of te vergroot ingevolge hoofstuk 12 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasie 5.1 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, March 2005. [doc]

DW694E

Application form for a licence to construct, enlarge or alter a category I dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 5.1 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, 2012.
Application form for a licence to construct, enlarge or alter a category I dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 5.1 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, 2012. [doc]

DW695A

Aansoekvorm vir 'n lisensie om 'n Kategory II- of III-dam te bou, te verander of te vergroot ingevolge hoofstuk 12 van die Nationale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasie 5.1 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, March 2005.
Aansoekvorm vir 'n lisensie om 'n Kategory II- of III-dam te bou, te verander of te vergroot ingevolge hoofstuk 12 van die Nationale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasie 5.1 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, March 2005. [doc]

DW695E

Application form for a licence to construct, to alter or to enlarge a category II or III dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 5.2 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, 2012.
Application form for a licence to construct, to alter or to enlarge a category II or III dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 5.2 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, 2012. [doc]

DW696A

Aansoekvorm vir 'n lisensie om water in 'n kategorie II- of III-dam op te gaar ingevolge hoofstuk 12 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasies 7, 8 en 9 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, March 2005.
Aansoekvorm vir 'n lisensie om water in 'n kategorie II- of III-dam op te gaar ingevolge hoofstuk 12 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasies 7, 8 en 9 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, March 2005. [doc]

DW696E

Application form for a licence to impound water in a category II or III dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 8 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, February 2012.
Application form for a licence to impound water in a category II or III dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 8 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, February 2012. [doc]

DW697A

Aansoekvorm vir 'n lisensie om 'n dam te abandoneer ingevolge hoofstuk 12 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasie 16 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, February 2012.
Aansoekvorm vir 'n lisensie om 'n dam te abandoneer ingevolge hoofstuk 12 van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) saamgelees met Regulasie 16 van die regulasies gepubliseer in Goewermentskennisgewing R.1560 van 25 Julie 1986, February 2012. [doc]

DW697E

Application form for a licence to abandon a dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 16 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, February 2012.

Application form for a licence to decommission a dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 16 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, February 2012.
Application form for a licence to abandon a dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 16 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, February 2012. [doc]

Application form for a licence to decommission a dam in terms of the National Water Act, 1998 (Act 36 of 1998), read with Regulation 16 of the regulations published in Government Notice R.1560 of 25 July 1986, February 2012. [doc]

DW698E

Form for submission of particulars of members of the professional team with regard to category III dams,  2015. [doc]

DW699E

Notification of Appointment as Approved Professional Person for Specific Task(s) at a Dam, [doc]

DW703A

Vorm vir die rapportering van n terreininspeksie tydens konstruksie van n kategorie II- en III-Dam, April 2009.
Vorm vir die rapportering van n terreininspeksie tydens konstruksie van n kategorie II- en III-Dam, April 2009. [doc]

DW703E

Form to report a site inspection during construction of a category II or III Dam, April 2009.
Form to report a site inspection during construction of a category II or III Dam, April 2009. [doc]
Untitled Document
This site is best viewed with Internet Explorer 7.0 (or newer) and Mozilla Firefox 32.0 (or newer) at 1024x768 screen resolution.Click here to download Internet Explorer 7 or click here to download Firefox 32.
DWS Sitemap
If you experience any challenges regarding this site, please contact the Webmaster.